Ordförande

Ulf Jarfelt


Kassör 

Rolf Mattsson


Sekreterare

Maja Brunander


Teknisk Kontaktperson

Jan Lindqvist


Ledamot

Anita Evertsson


Suppleant

Bengt Hallerbäck


Suppleant

Hans Karlsson


Revisorer

Ingvar Andersson

Tomas Börgesson